Afbraakwerken gestart

2020-03-30

De afbraakwerken in project MOOS zijn gestart!  

Meteen na de avant-première zijn de afbraakwerken aan het project MOOS te Aalst officieel van start gegaan. De voorbereidende werken waren reeds langer aan de gang maar de echte sloopwerken zijn op maandag 9 maart begonnen. Dit is de eerste fase om de grond bouwrijp te maken. De start van de bouw van het appartementsgebouw is voorzien voor de zomer van 2020. Tot dusver hebben de maatregelen rond de COVID-19 situatie nog geen impact op huidige planning. 

Ben je benieuwd naar meer informatie? Stuur een mailtje naar info@bricksimmo.be of bel naar 053/70.80.90